Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Stały Mediator Sąd Opole

Doświadczenie

Magister ekonomii. Absolwent Szkoły Praw Człowieka. Przedsiębiorca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w wielu branżach, specjalizujący się w restrukturyzacjach i finansowaniu firm oraz umowach handlowych.

Sprawy gospodarcze

Jako Ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie specjalizuję się w mediacjach: umów handlowych, podziałów firm, spraw pracownicznych, restrukturyzacji zadłużeń.


Sprawy majątkowe

Częstokroć podział majątku w związku z rozwodem lub spadkiem jest przedmiotem nadmiernych emocji i nieporozumień. Legitymuję się dużą skutecznością w doprowadzaniu do ugód, satysfakcjonujących dla każdej ze stron.

osiągnięcie porozumienia jest cenniejsze od trwania w konflikcie

mediator i negocjator od 2006 roku

Specjalizacja: mediacje gospodarcze, mediacje majątkowe i mediacje rodzinne
Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole