Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Stały Mediator Sąd Opole

Mediacje

Kim jest mediator? Czym są mediacje?


Zadaniem mediatora jest wysłuchanie racji stron konfliktu będącego przedmiotem sprawy cywilnej i wspólne wypracowanie porozumienia pomiędzy nimi. Mediator sądowy zobligowany jest do zachowania pełnej neutralności, korzystanie z usług mediacji nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak ugoda zawarta pomiędzy stronami w jego obecności i zatwierdzona przez sąd ma taką samą moc prawną jak porozumienie zawarte przed sądem powszechnym. Mediator trzyma sie ściśle wytyczonych prawnie procedur w rozwiązywaniu konfliktów, nie będąc samemu w żadnym stopniu zaangażowanym w sprawę. Rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i nerwów, ominięcie zbędnych formalności i nieprzyjemności w sądzie. Mediacja jest prowadzona w biurze mediacyjnym jako sesje mediacyjne. Polega na analizie sytuacji opisanej przez klientów i wspólnym wypracowywaniu rozwiązania satysfakcjonującego skonfliktowane strony. Możliwe są sesje wspólne obu stron lub sesje odrębne, osobno z każdą stroną. Mediacja zwykle nie trwać dłużej niż 3 miesiące, ale wiele zależy przede wszystkim od uczciwego i szczerego zainteresowania stron rozwiązaniem sporu. Udana mediacja kończy się zawarciem porozumienia, które jest satysfakcjonujące dla wszystkich uczestnikow mediacji.
 


Fundamentalne zasady mediacji to: dobrowolność, poufność i bezstronność

Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole