Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Bieg przedawnienia - przerwanie przez mediację » Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Piątek, Wrzesień 1, 2017, 16:06

Kodeks cywilny uznaje możliwość samoistnego rozwiązania konfliktu przez przedawnienie się możliwości roszczeń wierzyciela względem dłużnika. Jednym ze sposobów przerwania biegu przedawnienia (art. 123 §1 pkt3) jest właśnie przystąpienie do mediacji. 

Rozpoczęta mediacja rozpoczyna bieg okresu przedawnienia na nowo od momentu zakończenia mediacji, jeśli nie zakończyła się ona zawarciem ugody. Natomiast jeśli zakończyła się ugodą, warto ją skierować do zatwierdzenia przez sąd, co w przyszłości pozwoli na skuteczniejszą jej egzekucję w przypadku zaniechania realizacji jej postanowień przez jedną ze stron.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole