Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Kiedy warto zacząć mediację? ZAWSZE » Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Poniedziałek, Wrzesień 11, 2017, 13:47

Tak, właśnie zawsze i nigdy nie jest za późno. 

Warunkiem podjęcia mediacji jest zgoda wszystkich stron.

W przypadku mediacji pozasądowej, rozpoczęcie mediacji może zainicjować jedna ze stron lub od razu dwie strony, o ile wspólnie ustalą, że to dobry pomysł.
W przypadku mediacji sądowej każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.
Spór do mediacji może skierować policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole