Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Mediacje w sprawach o zapłatę » Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Wtorek, Wrzesień 26, 2017, 11:59

Jeśli tylko nie mamy do czynienia z oszustem, należy przyjąć, że brak terminowej płatności za dostarczone przez nas faktury lub usługi wynika z jakiegoś problemu po stronie odbiorcy, który w jego oczach jest racjonalny i w pełni uzasadniony. Zamiast kierować sprawę o zapłatę na kosztowną i długą drogę sądowną warto w pierwszej kolejności skorzystać z mediacji. W ich trakcie często okazuje się, że za brakiem płatności stoi niezadowolenie z dostarczonej jakości, przejściowe kłopoty z płynnością lub inny tego typu problem, który można rozwiązać w drodze spokojnych sesji mediacyjnych, podczas których strony zawsze mają szansę znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole