Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole Jak przebiega mediacja » Stały Mediator Sąd Opole

Blog

Czwartek, Październik 12, 2017, 12:58

1. Pierwszy kontakt.

Zwykle o mediację pyta jedna ze stron, prosząc o profesjonalną pomoc. W jej imieniu, drugą stronę do mediacji zaprasza sam mediator. Jeśli zaproszenie zostaje przyjęte, mediator urządza pierwszą sesję, zwykle osobno z każdą ze stron.

2. Strategia mediacji

Po zebraniu i przeanalizowaniu informacji mediator dobiera strategię pod kątem rozwiązania konfliktu, szuka nieścisłości, doprecyzowuje zebrane informacje i buduje plan przebiegu mediacji

3. Zaufanie i współpraca

Na tym etapie mediator uzmysławia stronom paletę korzyści jakie osiągną one, odrzucając animozje i skupiając się na osiągnięciu swoich celów, akceptowalnych dla drugiej strony. Mediator wyłuskuje wszystkie aspekty sporu, uzmysławiając stronom ich istotę.

4. Rozwiązania

Mediator prezentuje obu stronom ich koncepcje rozwiązań sporu, pomagając im podejmować decyzje zbliżające strony do osiągnięcia porozumienia

5. Ugoda formalna

Po wypracowaniu porozumienia, mediator opracowuje jego brzmienie w formie pisemnej i po zaprezentowaniu go stronom, jeśli nie mają dalszych uwag, uzyskuje ich podpis pod ugodą.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2006 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Stały Mediator Sądowy ds. gospodarczych i majątkowych mgr Arkadiusz Mazur
przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
*  Voluntarium - Secreto - Aequitate  *                                                                                
 

tel: 602-290-442 Mediator Opole