Sąd Okręgowy w Opolu stały mediator mgr Arkadiusz Mazur - mediator Opole

Mediacje

Kim jest mediator? Czym są mediacje?


Zadaniem mediatora jest wysłuchanie racji stron konfliktu będącego przedmiotem sprawy cywilnej i wspólne wypracowanie porozumienia pomiędzy nimi. Mediator sądowy zobligowany jest do zachowania pełnej neutralności, korzystanie z usług mediacji nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak ugoda zawarta pomiędzy stronami w jego obecności i zatwierdzona przez sąd ma taką samą moc prawną jak porozumienie zawarte przed sądem powszechnym. Mediator trzyma sie ściśle wytyczonych prawnie procedur w rozwiązywaniu konfliktów, nie będąc samemu w żadnym stopniu zaangażowanym w sprawę. Rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i nerwów, ominięcie zbędnych formalności i nieprzyjemności w sądzie. Mediacja jest prowadzona w biurze mediacyjnym jako sesje mediacyjne. Polega na analizie sytuacji opisanej przez klientów i wspólnym wypracowywaniu rozwiązania satysfakcjonującego skonfliktowane strony. Możliwe są sesje wspólne obu stron lub sesje odrębne, osobno z każdą stroną. Mediacja zwykle nie trwać dłużej niż 3 miesiące, ale wiele zależy przede wszystkim od uczciwego i szczerego zainteresowania stron rozwiązaniem sporu. Udana mediacja kończy się zawarciem porozumienia, które jest satysfakcjonujące dla wszystkich uczestnikow mediacji. Choć mediacje gospodarcze, mediacje majątkowe czy też mediacje rodzinne różnią się merytorycznie, to sam ich przebieg jest praktycznie taki sam.
 


Fundamentalne zasady mediacji to: dobrowolność, poufność i bezstronność

Szukaj